Dopravci: Provoz ekologicky čistých vozů je znevýhodňován

Podle Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážních dopravců současná legislativa zatěžuje spotřebitele silové elektřiny poplatky z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Mezi ty se totiž řadí i provozovatelé elektrických vozidel. Do projednávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie proto sdružení prosadilo pozměňovací návrh, který by to mohl změnit.

„Problémem je, že do skupiny těchto spotřebitelů spadají i provozovatelé vozidel na elektřinu. Pro dopravní podniky to znamená, že provoz ekologicky čistých vozů je de facto znevýhodňován oproti užívání autobusů se spalovacím motorem. Jestliže má stát na jedné straně zájem na snižování ekologické zátěže, v poslední době zejména produkce oxidu uhličitého, je finanční zatížení vozidel na elektřinu nelogické,“ řekl Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR.

Sdružení dopravních podniků ČR připravilo společně s železničními dopravci pozměňovací návrh, který by osvobodil provozovatele vozidel na elektřinu od placení příspěvku na obnovitelné zdroje energie podobně, jako je tomu například v Německu.

Celý článek naleznete na Odpady-online.cz


čerpáno z Odpady-online.cz
Photo by Michael Marais on Unsplash