Elektromobily snižují znečistění ovzduší a zlepšují zdraví, říkají vědci

Elektromobily mohou významně snížit znečištění ovzduší a přispět tak ke zlepšení zdraví obyvatel. Dokládá to studie vědců z americké Keck School od Medicine na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC).

Vědci provedli jednu z vůbec prvních studií na reálných datech registrací elektromobilů a lehkých užitkových vozů s nulovými emisemi ve státě Kalifornie mezi lety 2013 a 2019. Z dat vyplývá, že s rostoucím počtem registrací v jednotlivých částech tohoto státu, se místní úroveň znečištění ovzduší snižovala a klesal počet návštěv na lékařských pohotovostech v souvislosti s astmatem.

Jak uvádí konzultant pro elektromobilitu leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek, jedná se o pozitivní příklad toho, že elektrické vozy mohou ulevit ovzduší metropolí ve světě i v Česku. Do budoucna bychom se podle něj mohli dočkat úbytku respiračních onemocnění v Praze či Ostravě, ale také v Dillí, Pekingu či Londýně.

Podle Eriky Garcii, která je odbornou asistentkou populačních a veřejných zdravotních věd na Keck School of Medicine a hlavní autorkou studie, se v souvislosti s elektromobilitou zmiňuje především globální dopad na dopravu a životní prostředí.

Ten je však vnímán pouze jako hypotetický. Tato reálná data, která dokazují, že se znečištění ovzduší může snižovat a také, že mohou klesat počty případů respiračních onemocnění, mohou být silným argumentem pro politiky i veřejnost při podpoře elektromobility a budování infrastruktury, uvedla Garcia.

Vědci analyzovali tento „přirozený experiment“, který se v Kalifornii odehrává. Domácnosti zde rychle přecházejí na elektrická auta a firmy využívají lehká užitková vozidla s nulovými emisemi (ZEV). Zároveň výzkumníci zjistili, že zatímco se celkové registrace ZEV vozidel zvyšovaly, jejich nákup byl podstatně pomalejší v oblastech s nižší kupní silou, což je fenomén, který známe i ze zemí EU. 

„Vyšší využívání elektromobilů a dalších vozidel s alternativními pohony se projeví nejen snížením celkových emisí COa NOv ovzduší světových metropolí, ale jak nyní dokazují výsledky této studie, může vyšší míra využívání elektromobilů vést ke zlepšení zdraví obyvatel v těch oblastech světových metropolí, která jsou dlouhodobě negativně ovlivněná exhalacemi z dopravy. Pro firmy i domácnosti je to další argument, proč o elektromobilitě přemýšlet,“ doplňuje konzultant pro elektromobilitu leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek.

Nárůst bezemisních dodávek ovlivnil v místních komunitách úbytek astmatu a dalších onemocnění

Výzkumný tým porovnal čtyři soubory dat. Nejprve získal údaje o počtech ZEV vozidel (ta zahrnují lehké užitkové elektromobily, plug-in hybridy a vozidla s vodíkovými palivovými články) od Kalifornského ministerstva motorových vozidel a sestavili počet registrovaných užitkových vozidel s těmito pohony v jednotlivých oblastech státu Kalifornie v letech 2013 až 2019.

více na: https://www.hybrid.cz/elektromobily-snizuji-znecisteni-ovzdusi-a-zlepsuji-zdravi-rikaji-vedci/

ZDROJ: www.hybrid.cz