EU: Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností.

Předpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností.

Celý článek naleznete na prumyslovaekologie.cz


čerpáno z prumyslovaekologie.cz