Sbírka zákonů: Vyhláška o autovracích

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností. Nová vyhláška, která zapracovává příslušné evropské předpisy, upravuje:

 • obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,
 • náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,
 • technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností,
 • způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,
 • technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,
 • části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány,
 • způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností,
 • rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,
 • způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí,
 • podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování,
 • rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností (dále jen „Informační systém“) a
 • náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.

Celý článek naleznete na Průmyslová ekologie.cz


čerpáno z Průmyslová ekologie.cz