ŠKODA AUTO podepsala s Ministerstvem životního prostředí Memorandum o porozumění

Memorandum navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu, jeho účelem je snížení zátěže životního prostředí a zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby Dokument ve ŠKODA Muzeu za účasti předsedy představenstva ŠKODA AUTO Klause Zellmera a místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO Martin Jahn a Dr. Michael Oeljeklaus. Další krok ke snížení zátěže životního prostředí, zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby a rozvoji nízkoemisní a bezemisní mobility dnes učinily Ministerstvo životního prostředí a společnost ŠKODA AUTO. Za účasti místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a předsedy představenstva ŠKODA AUTO Klause Zellmera se obě strany prostřednictvím Memoranda o porozumění zavázaly ke spolupráci s cílem postupného snižování emisí skleníkových plynů a vytváření prostředí pro zajištění dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné výroby nízkoemisních a bezemisních vozidel. Dokument podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a členové představenstva automobilky ŠKODA AUTO Martin Jahn a Dr. Michael Oeljeklaus. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Prosperující automobilový průmysl je základem české ekonomiky. Je proto skvělé vidět, že soukromý sektor a vláda úzce spolupracují ve snaze společně prosadit ekologickou transformaci v České republice. Svět dopravy rychle směřuje k bezemisní budoucnosti a dnešní dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a společností ŠKODA AUTO ukazuje, že Česko je připraveno využít nových příležitostí, které s sebou přechod na elektromobilitu přináší.“ ŠKODA AUTO se v memorandu zavazuje k postupnému snižování emisí skleníkových plynů ve výrobě s cílem dosažení klimatické neutrality ve všech svých závodech v České republice v souladu s Pařížskou dohodou a cíli EU. Bude realizovat opatření v oblasti dekarbonizace a snižování negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí na území České republiky v souladu se svou strategií NEXT LEVEL ŠKODA STRATEGIE 2030, reflektující environmentální ohleduplnost, sociální stabilitu a ekonomickou udržitelnost. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Klaus Zellmer k tomu uvádí: „Abychom v České republice během tohoto desetiletí úspěšně zvládli transformaci našeho průmyslu, potřebujeme pro ni kontinuální podporu Evropské unie. V příštích pěti letech investujeme celkem 5,6 miliard eur do elektromobility a dalších 700 milionů eur do digitalizace. Součástí strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je i elektrická modelové ofenzíva.“ Ministerstvo životního prostředí bude navrhovat a prosazovat takové legislativní úpravy, které umožní požadované snížení emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů výroby osobních vozidel. Podpoří dekarbonizaci průmyslové výroby v České republice z evropských i národních zdrojů a ve spolupráci s dalšími resorty se bude zasazovat o rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury pro nízkoemisní a bezemisní vozidla. „Nehledě na technologie MŽP dlouhodobě podporuje minimalizaci emisí v dopravě. Nejnovější naší aktivitou v tomto je od června běžící další výzva pro pořízení elektromobilů, aut na vodík i dobíjecích stanic pro veřejný sektor. Ruku v ruce s tím se soustředíme na rozvoj obnovitelných zdrojů energie z Modernizačního fondu. Důkazem toho jsou dvě aktuální výzvy v celkové alokaci ve výši 4 miliard korun na podporu OZE pro obce, pro které to může mít win-win efekt. S naší dotační podporou pořízený nový elektromobil jim může zároveň sloužit jako ideální místo pro ukládání energie, zejména v letních slunečních měsících. Chceme, aby naše kroky směrem k veřejnému sektoru, průmyslu a občanům měly násobný efekt,“ zdůraznila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Celý článek naleznete na mzp.cz

ZDROJ:Ministerstvo životního prostředí