Automobilové baterie a akumulátory Pneumatiky Vozidla s ukončenou životností


Automobilové baterie a akumulátory

Seznam výrobců baterií a akumulátorů
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (zpracovatel – Divize recyklace olova)
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (zpětný odběr automobilových baterií)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)


Pneumatiky

Seznam výrobců pneumatik
RPG Recycling, s.r.o. (zpracovatel – materiálové využití pneumatik)
TASY s.r.o. (zpracovatel – protektorování, energetické využití pneumatik)
Ministerstvo životního prostředí – Místa zpětného odběru pneumatik
Business Intelligence PneuB2B
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)


Vozidla s ukončenou životností

Metalšrot Tlumačov a.s. (zpracovatel – technologie šrédr)
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. (zpracovatel – technologie šrédr)
Recycling – kovové odpady a.s. (zpracovatel – technologie šrédr)
SPV RECYCLING CZ a.s. (zpracovatel – technologie šrédr)
Sdružení zpracovatelů autovraků (zpracovatelé – technologie demontáž)
Sdružení Autovraky Jih – Ekologická likvidace (zpracovatelé – technologie demontáž)
Asociace ekologických zpracovatelů automobilů a vrakovišť, z.s. (zpracovatelé – technologie demontáž)
MILATA s.r.o. (provozovatel ekologické likvidace vozidel)
Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH)
Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků
Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)