Časopis Odpady: Perspektivní proces devulkanizace pro recyklaci opotřebovaných pneumatik

Jedním ze závažných environmentálních problémů 21. století je odstranění a efektivní využití opotřebovaných pneumatik. Po uplynutí životnosti pneumatiky, která je šest až deset let, se musí opotřebované pneumatiky vyřadit z provozu vzhledem k možnému riziku havárií v důsledku stárnutí a následné degradace materiálu.

Celý článek naleznete na Odpady-online.cz


čerpáno z Odpady-online.cz