Metodický pokyn k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností – aktualizace 25. 3. 2021.


čerpáno z MŽP ČR