Účinnost zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů v roce 2015 dosáhla účinnosti 75,3%.

Zdroj: „Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů za rok 2015“ (Ministerstvo životního prostředí – odbor odpadů / leden 2017)