Viditelný recyklační příspěvek odhalí firmy, které nerecyklují

Od 1. 1. 2021 začal platit nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (tzv. VUŽ), který ukládá firmám nové povinnosti v oblasti sběru a recyklace jejich použitých výrobků. Jednou z hlavních novinek tohoto zákon je viditelný příspěvek na recyklaci elektrozařízení.

Nový zákon VUŽ transponuje (přenáší) do právního řádu České republiky novou elektroodpadovou směrnici EU. Tímto se tedy konečně zavádí i v České republice instituty, které tu celá léta chyběly a které jistě přispějí k rychlému narovnání prostředí sběru a recyklace elektroodpadu v České republice tak, aby se přiblížilo vyspělým západoevropským zemím.

Viditelný recyklační příspěvek na účtence a firmy, které nerecyklují – „freerideři“

Jednou z nejdůležitějších změn – a také asi tou nejviditelnější pro veřejnost – je povinně viditelný příspěvek na recyklaci elektroodpadu. Výrobci a dovozci elektrozařízení mají už několik let povinnost platit za svoje produkty recyklační příspěvky, ze kterých se financuje sběr a recyklace použitých výrobků. Bohužel, řada výrobců se této povinnosti vyhýbá. V odborné terminologii se označují jako tzv. freerideři – volně přeloženo „ti, co se vezou zadarmo“. Odpad, za který se neodvedou recyklační příspěvky, pak často končí v lepším případě na skládce, v tom horším případě někde v příkopu u cesty nebo v lese.

Celý článek naleznete na Průmyslová ekologie.cz


čerpáno z Průmyslová ekologie.cz