Metodický pokyn odboru odpadů MŽP

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k plnění povinnosti výrobce elektrozařízení, výrobce pneumatik, distributora a posledního prodejce odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností v souladu § 73, resp. § 99 dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností – aktualizace 26. 10. 2021.


čerpáno z MŽP ČR