Aktualizace Metodického sdělení odboru odpadů MŽP k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí opět aktualizoval Metodické sdělení k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Metodické sdělení MŽP vydalo 9. února 2021, následně aktualizovalo 23. března 2021. Poslední aktualizaci tohoto metodického sdělení zveřejnilo MŽP na svých internetových stránkách dne 27. července 2021.

Metodické sdělení naleznete na MŽP ČR


čerpáno z MŽP ČR