Recyklaci baterií pro Stellantis zajistí Orano ve společném podniku

Nařízení Evropského parlamentu a Rady se bude vztahovat na všechny baterie včetně

Partnerství se společností Orano má za cíl podpořit udržitelné nakládání s materiály používanými v elektromobilech Stellantis. Recyklace baterií bude klíčová.

Stellantis N.V. a Orano oznámily dne 24. října 2023 podpis memoranda o porozumění, jehož cílem je založení společného podniku na recyklaci vyřazených automobilových baterií a výrobního odpadu z továren typu gigafactory v Evropě a Severní Americe.

Tento společný podnik umožní skupině Stellantis posílit její pozici v hodnotovém řetězci baterií, neboť zajistí další dodávky kobaltu, niklu a lithia potřebných pro elektrifikaci odvětví a energetickou transformaci. 

„Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje potvrdily potřebu hledat řešení, jako je toto se společností Orano, abychom dokázali čelit výzvě hospodaření s přírodními zdroji, jejich využívání a ekologické odpovědnosti,“ uvedla Alison Jones, senior viceprezidentka obchodní jednotky pro oběhové hospodářství skupiny Stellantis. „Skupina Stellantis se řídí strategickým plánem Dare Forward 2030 a je odhodlána transformovat své procesy výroby a spotřeby tak, aby splnila své závazky v oblasti oběhového hospodářství.“

Společný podnik využívá inovativní nízkouhlíkový proces, který vyvinula společnost Orano. Ten představuje průlom v rámci stávajících procesů a umožňuje zužitkování všech složek lithium-iontových baterií a výrobu nových materiálů pro katody.

Společný podnik bude rovněž vyrábět materiály známé jako „černá hmota“ nebo „aktivní hmota“. Výsledný materiál bude moci být zpracován v budoucím hydrometalurgickém závodě společnosti Orano ve francouzském Dunkerque a poté znovu použit v bateriích, čímž se uzavře okruh oběhového hospodářství. 

Díky tomuto inovativnímu přístupu k předúpravě a díky špičkové hydrometalurgické technologii společnosti Orano může míra využití kovů dosahovat výjimečných hodnot přes 90 %. To umožní výrobcům OEM dosáhnout míry recyklace, kterou doporučuje Evropská komise pro baterie do elektromobilů, a zároveň zajistit udržitelnost jejich obchodního modelu.

Více na: https://www.hybrid.cz/recyklaci-baterii-pro-stellantis-zajisti-orano-ve-spolecnem-podniku/

ZDROJ: HYBRID.CZ