Těžba lithia na Cínovci: lidé očekávají práci i peníze pro rozvoj regionu

Mírná většina obyvatel Ústeckého kraje si myslí, že těžba a zpracování lithia může být prospěšná. Ještě o devět procentních bodů vyšší podporu má projekt přímo od obyvatel okresu Teplice, kde má hlubinný důl a zpracovatelský závod vzniknout.

Na Teplicku podporuje budoucí lithium park 61 % respondentů. Hlavními argumenty jsou přitom pracovní příležitosti, peníze pro rozvoj regionu i kladný vliv na českou ekonomiku. Obavy naopak panují z dopadu na životní prostředí. Vyplývá to z průzkumu realizovaného výzkumnou agenturou IBRS pro ČEZ.

Podpora plánovaného projektu na výstavbu hlubinného dolu a zpracovatelského závodu v Ústeckém kraji roste podle průzkumu s informovaností i vzděláním. Projekt více podporují lidé, kteří informace o těžbě zaznamenali, v prospěšnost těžby zároveň věří více muži a vzdělanější část populace. 

„Dvě třetiny respondentů zaznamenalo informace o potenciálu těžby lithia v okolí Cínovce. V okrese Teplice, kde se projekt připravuje a je tak budoucí těžbě a zpracování lithia nejblíže, je povědomí o těžbě vyšší, informace o potenciálu zaznamenalo 70 % respondentů. Také samotná podpora projektu je vyšší v teplickém okrese. Lidé tu pravděpodobně více vnímají, že právě pro ně by mohl být průmysl navázaný na lithium prospěšný. Obecně se dá říct, že lidé, kteří mají o projektu více informací, ho také více podporují,“ říká jednatel výzkumné agentury IBRS Miloš Rybáček.

Nejdůležitější je pro obyvatele ústeckého regionu při těžbě lithia zajištění bezpečnosti, což uvedlo 82 % respondentů. Pro 81 % respondentů je podstatná kontrola předpisů a technologie těžby, ale i odbornost vedení a zaměstnanců společnosti a podpora rozvoje regionu.

„Jsme rádi, že lidé projekt v kraji spíše podporují. Chápeme ale i jejich obavy z dopadu na životní prostředí. Projekt bude před zahájením realizace procházet podrobnými schvalovacími procesy, které zaručí, že bude splňovat nejpřísnější ekologické požadavky. Jde například o posouzení vlivů na životní procesy EIA, které stanoví nutná opatření, která budou dopady minimalizovat. Stejně přísné jsou při posuzování projektu banky, které přichází v úvahu k financování projektu. Bez maximálního ohledu na životní prostředí a další parametry udržitelnosti nám financování neposkytnou. To zaručí, že produkce lithia bude probíhat maximálně ekologicky a ohleduplně k okolí,“ říká generální ředitel Geomet Martin Pohlodek.

Průzkum se zabýval také názory na kvalitu života v Ústeckém kraji. Kvalita života v Ústeckém kraji je hodnocena spíše průměrně, a to známkou 2,8 na školní škále 1 až 5. Nejnižší spokojenost je s bezpečností, pracovními příležitostmi a rozvojem regionu.

Téměř tři čtvrtiny respondentů si myslí, že kvalita školství může ovlivnit dostupnost a kvalitu pracovních příležitostí. Za účelem podpory a zkvalitnění školství v Ústeckém kraji uzavřely v září Skupina ČEZ a Geomet memorandum s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).

Cílem je dlouhodobá spolupráce při přípravě a realizaci projektů v Ústeckém kraji, ve kterém dojde v souvislosti s transformací uhelných regionů k největší proměně a útlumu činností v energetickém sektoru od těžby a zpracování uhlí až po výrobu elektřiny a tepla.

POZN.: Výzkum byl realizován v září 2023 na reprezentativním vzorku 700 lidí starších 18 let, kteří žijí v Ústeckém kraji, sběr dat probíhal kombinací CAWI a CAPI podle standardů ESOMAR. Výzkum realizovala agentura IBRS pro Skupinu ČEZ. Cílem výzkumu bylo zjištění postojů populace k uvažované těžbě lithia v Ústeckém kraji a zjištění zájmu, obav a zdrojů informací.

Respondenti by od zpracovatele lithia nejvíce ocenili podporu dostupnosti lékařské péče, což uvedlo 75 % respondentů, sociálních služeb a infrastruktury (70 %) a školství, což požaduje 68 % účastníků průzkumu.

Projekt produkce a zpracování lithia plánuje v České republice společnost Geomet, kterou většinově vlastní Skupina ČEZ. Za účelem dobré informovanosti a spolupráce se pravidelně konají pracovní skupiny zástupců společností ČEZ a Geomet, představitelů Ústeckého kraje, obcí a vlády.

Více na: https://www.hybrid.cz/tezba-lithia-na-cinovci-lide-ocekavaji-praci-i-penize-pro-rozvoj-regionu/

ZDROJ: HYBRID.CZ